Budget 2019 – 1. behandling

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

Hvidovre Kommune har et budget, hvor indtægterne ikke er nok til at dække udgifterne. Det er et problem.

Derfor skal der gøres noget.

Hvis det samme var gældende i min egen økonomi og jeg intet gjorde, så ville der gå meget kort tid før min bankrådgiver ringede og spurgte mig, hvad jeg har gang i!?

Når man er kommune, så hedder “bankrådgiveren” Simon Emil Ammitzbøll-Bille og han er desværre fra Liberal Alliance og er økonomi- og indenrigsminister.
Hvis vi intet gør ved kommunens budget i år, så kommer Simon Emil og den højreorienterede regering, med støtte fra Dansk Folkeparti, først og straffer os ved at tage nogle af kommunens penge, for at overskride serviceloftet og om et par år, så vil regeringen sætte os under administration.
Og de hverken bor eller skal vælges i Hvidovre, deres børn går ikke i vores daginstitutioner og folkeskoler – deres bedsteforældre bor ikke på vores plejehjem, så de vil være fuldstændig ligeglade med hvor ondt nedskæringerne gør – bare regnearket passer.

Derfor er det så vigtigt, at vi nu selv får rettet op. Som SF’ere er vi et rødt og grønt velfærdsparti, der blev væsentligt styrket ved kommunalvalget. Vi er skuffede over, at det flertal, der har siddet og lavet budget i forrige valgperiode, der ellers gang på gang har pointeret, hvor ansvarlige de er, ikke har formået at skabe balance i budgettet – for eksempel gennem klogere investeringer i energirenoveringer eller socialområdet.

I SF vil vi gerne forpligtes på fremtiden, så vi har snor i, at det ikke går så galt igen. Derfor ser vi også gerne en konstruktiv drøftelse af flerårige budgetter, der er i balance.

Drømme

Jeg og de andre SF’ere gik ikke ind i politik for at skære ned. Vi gik ind i politik, fordi vi har nogle drømme for hvordan vi gerne vil forbedre vores by og fællesskab i Hvidovre med max. 24 elever i klasserne, gratis psykologhjælp, fleksibel arbejdstid til de ansatte, en bedre og mere værdig ældrepleje, metro til Hvidovre, mere fartdæmpning i vores boligkvarterer osv.

Nu må vi bare konstatere at i år bliver et rigtigt magert år, hvor vi i stedet skal rette op på kommunens økonomi.

Så ser vi frem til tre fede år i resten af valgperioden. Måske får vi en hjælpende hånd efter folketingsvalget, hvor vi forhåbentligt slipper af med den højreorienterede regering, som Dansk Folkeparti for nuværende holder ved magten, og får en ny, der prioriterer den nære velfærd i folkeskoler og plejehjem.

Rødt flertal og differentierede %’er

Nu har Hvidovres borgere faktisk sammensat denne kommunalbestyrelse med et rødt flertal, efter forrige periode, hvor højrefløjen havde flertallet. Det røde flertal forventer vi i SF skal bruges på at sikre at vi med en præcis hånd endelig får skabt balance i budgettet, men også at vi gør det med en kærlig og blød hånd, der tager vare på vores børn og gamle.

Når vi skal ud og spare omkring 70 mio. kr. på driften, så er det derfor også et pejlemærke for SF i budgetforhandlingerne at det ikke bliver en bevidstløs %-nedskæring, der bare køres ned over børnehaver og plejehjem. SF vil derfor gerne drøfte at gøre besparelserne mindre på de bløde områder i særligt Børne- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget mod at finde pengene andre steder.
Vi ved godt at vi ikke skaber balance i kommunens budget uden det kommer til at gøre ondt, rigtigt ondt. Men nogle ting vil vi have sværere ved at leve med end andre.

Skat

I Hvidovre har vi truffet en beslutning om at vi er fælles om tingene. Vi betaler den skat, der skal til, og til gengæld har vi en rigtig stærk velfærd i vores by. Hvidovre er et fællesskab og der er plads til os alle. Uanset om du er studerende, enlig forældre, eller en kernefamilie med to direktørlønninger.

Vi har en sund balance i vores kommune. Og vores kommune er børnenes og familiernes by. Derfor er vi i SF eksempelvis også skeptiske overfor at lægge en ekstra skat på børn som i direktionens budgetforslag nr. 27, hvor brugerbetalingen på en SFO-plads til de mindste i 0.-3. klasse igen skal stige. Det er et forslag vi i SF ikke er et sekund i tvivl om socialt vender den tunge ende nedad.

I stedet er vi mere overbeviste om at borgerne i Hvidovre gerne solidarisk vil betale en lille smule mere i skat, hvis det er det der skal til for at undgå de værste nedskæringer på børnehaver og plejehjem.

Det er derfor et pejlemærke for SF at driften skal gå i nul – hverken mere eller mindre for nuværende. SF vil i hvert fald ikke spare op på ryggen af fyrede pædagoger, når kommunen allerede har en god kassebeholdning.

Kloge investeringer

Kommunen har, som nævnt, en stor kassebeholdning, men hvis vi ikke gør noget, så vil den ret hurtigt være spist op. Omvendt kan vi også bruge den til at investere klogt i både de “hårde områder” som vores bygninger og energirenoveringer, så vi sænker kommunens driftsomkostninger og på det bløde område med sociale investeringer i eksempelvis gratis psykologhjælp til unge og et motionscenter til pensionisterne så vi tager problemer i opløbet, der ellers senere ville blive meget dyrere både menneskeligt, socialt og økonomisk.

Ansvar

SF vil tage ansvar. Når vi konstaterer her ved starten af en ny valgperioden at kommunens økonomi er markant presset, så ønsker vi i SF at tage ansvar for at rette den op – én gang for alle. Borgerne skal kunne være trygge ved at nu skaber vi balance og så kommer vi ikke rendende igen år efter år og skal til at diskutere nedskæringer på pædagoger og hjemmehjælp igen.

Den aftale vi her i SF tilbyder borgerne i Hvidovre, betyder så omvendt også at hvis der kommer mere luft i den kommunale økonomi i de kommende år, så skal de bruges på at forbedre velfærden for vores børn, vores ældre, vores syge medborgere og til at styrke kommunens miljø- og klimaindsats.

Et af problemerne med den budgetlægning, der har været fremherskende i sidste valgperiode, hvor vi i SF desværre havde markant mindre indflydelse, var at man kun havde styr på kommunens budget ét år frem og dermed skubbede alle problemerne foran sig.

Man forsømte at rydde op i overslagsårene og nu er bunken af forsømte opgaver blevet så stor at den ikke længere kan skubbes foran os. Derfor mener vi også at vi skal til at sørge for at budgettet også stemmer i de kommende år – præcis som man ville gøre i sin egen husstand – intet ansvarligt menneske ville jo planlægge med konsekvent at lave overtræk på kassekreditten i 2019, 2020, 2021 osv.

Et pejlemærke for SF er derfor at vi ikke bare skaber balance i budget 2019, men at vi også forpligter os på at der er balance i 2020 og 2021.

På den baggrund imødeser vi i SF de videre budgetforhandlinger og videresender budgetmaterialet til yderligere politiske drøftelser.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Økonomi, Budget, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*