Blandet er bedst!

Serdal Benli

Serdal Benli

I SF siger vi nej til opdelte boligområder og tror på, at boligområder med blandet beboersammensætninger giver de bedste vilkår for alle, også når det gælder integration af nye medborgere. Hos SF ønsker vi boligområder, hvor beboere med forskellig indkomst, etnicitet og social baggrund bor side om side i stedet for et samfund, som er opdelt.

Den 1. januar 2019 kunne man i Hvidovre Avis læse et indlæg, hvori Sikander Siddique påstod, at Aksel Larsen ville vende sig i graven, fordi SF har stemt for den nye boliglov. Det ville han bestem ikke. Han ville blive stolt over, at hans parti handlede ved at deltage i forhandlingerne i stedet for at stå på sidelinjen og råbe af de andre.

I SF har vi stemt for den nye lov, fordi vi er nødt til at erkende, at den sociale indsats i nogle udsatte boligområder ikke har været god nok og blandt andet har medvirket til, at der er skabt parallelsamfund. Dette er ikke beboernes skyld, men skyldes den førte boligpolitik.

Marie-Louise Jørgensen

Marie-Louise Jørgensen

SF stemte for forslaget og sad med ved forhandlingsbordet, for uden SF ville aftalen have set helt anderledes ud. For os har det været vigtigt at sætte vores aftryk i aftalen, og det ses blandt andet ved, at der kan gives dispensation til boligforeninger, som skal sikre, at områder med nyrenoveret bebyggelse ikke skal rives ned, og at boligselskaber kan sælge deres udenomsarealer med henblik på at få penge til at bygge nye boliger andre steder. Nedrivning skal være sidste udvej. Men vi har også gjort det for børnenes skyld. De skal have lige muligheder som deres jævnaldrende, der bor i villakvarterer.

Hvis vi ser på Hvidovre Kommune, kommer den nye lov ikke til at få betydning for os, for i Hvidovre har vi længe arbejdet for at få blandede boligområder, hvilket primært ses i forhold til den kommunale anvisning til Avedøre Stationsby og Egevolden. Her anvises borgere på baggrund af en individuel vurdering, hvor ansøgeres personlige forhold, økonomi og boligbehov indgår. Dette har været med til at løfte området og skabt en positiv udvikling.

Det er en vision for SF i Hvidovre, at vi fortsætter dette arbejde og også fremadrettet arbejder for at få flere blandede boligområder i vores by. Boligområder, hvor lejeboliger ligger dør om dør med andels- eller ejerboliger.

Et mere lige samfund er et sundere samfund.

Marie-Louise Jørgensen

Jeg arbejder til dagligt i et jobcenter, hvor jeg møder alle slags mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har haft udfordringer og derfor for hjælp i forhold til beskæftigelse. Derudover underviser jeg kvinder med anden etnisk baggrund i det danske arbejdsmarked. Mit hjerte banker primært for integration. For mig er det vigtig, at alle føler sig velkomne og at vi gør en fælles indsats for at lære hinanden at kende på tværs af forskellige kulturer. Dette tror jeg kan forstærke Hvidovre som by og skabe et samfund, hvor vi i fællesskab kan drage nytte af vores forskelligheder. Jeg mener at vi skaber den bedste integration ved at sørge for, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, at vi undgår ghettoer, og derved heller ikke får skoler, hvor tosprogsprocenten er for høj. Jeg ønsker, at vi sammen skal sætte en grøn dagsorden her i Hvidovre, med satsning inden for økologi, energirenovering samt genanvendelse, det er vigtigt for vores fremtid og ikke mindst de næste generationer. Derfor jeg gerne arbejde for et grønnere Hvidovre, med en stærk miljø-profil. Jeg ønsker forsat, at vi skal have folkeskoler, hvor der er plads til alle elever og hvor der er ressourcer til både de elever, som har svært ved skolen, men også de elever, som skal udfordres lidt mere.

Udgivet i Bæredygtighed, Bolig, Byudvikling, FV19, Integration, Læserbreve, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*