Hvidovre skal køre på el

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

På næste kommunalbestyrelsesmøde stiller vi i Venstre og SF et forslag sammen – på tværs af traditionelle politiske skel og konstitueringsgrupper, for vi mener sagen er vigtig og bør samle os mere end den splitter: Trafikken i Hvidovre skal i fremtiden køre på el i stedet for diesel og benzin, for miljøet, klimaet og vores sundheds skyld.

I andre kommuner er de allerede godt i gang f.eks. Frederiksberg som har udviklet en strategi frem mod 2030 samt Roskilde og København som satser på eldrevne busser. Det er oplagt at vi gør det samme i Hvidovre.

Der er så mange gevinster i at blive eldreven og derfor skal Hvidovre Kommune være med til at fremme udviklingen. Både for kommunens egne køretøjer, men også for alle andre trafikanter som bruger byens rum.

Med eldrevne køretøjer kan vi fremme FN’s verdensmål om at blive et mere bæredygtigt samfund.

Ud over de tydelige gevinster for miljøet og klimaet, så er elbiler også mere økonomiske og kan være med til at reducere de støjgener kommunen kæmper imod.

Derfor foreslår vi i Venstre og SF at Hvidovre Kommune udarbejder en strategi for ”en eldreven kommune” og at vi opretter et opgaveudvalg inspireret af Bymidteudvalget med virke i et år, der skal udarbejde og implementere strategien. Udvalget skal bestå af Økonomiudvalget og et antal kvalificerede repræsentanter udvalgt blandt borgere og repræsentanter fra boligorganisationer, interesseorganisationer mv.

Hvidovre er jo en forstad til København og har en del lejligheder. Borgere i lejligheder har ikke samme mulighed for at lade deres biler, som dem der kan opsætte sin egen lader. Men det er vigtigt for udviklingen, at eldrevne biler også bliver til gængelig for den målgruppe.

Derfor foreslår vi, udover at samarbejde med boligforeningerne om at sætte ladestandere op, at Hvidovre skal være førende og deltage i udvikling, forskning og forsøg med at skabe gode løsninger, for at udbrede tilgængelighed til elbiler for borgere, der bor i lejligheder. Hvidovre har altid været en forstad, der gik forrest i at give gode liv både materielt og socialt til vi almindelige borgere, og nu er det på tide at alle borgere får adgang til at kunne oplade bilen i stedet for at skulle tanke olie på bilen.

Med vores forslag forestiller vi os at borgerne i Hvidovre Kommune vil opleve to væsentlige forandringer, nemlig at ladestandere til elblier skyder op i byen på kommunale p-pladser, i samarbejde med erhverv og boligselskaber samt at vores busser frem mod 2025 bliver til elbusser, som i Københavns Kommune. Det er oplagt at samarbejde med København om elektrificering af de fælles buslinjer. Det skal alt sammen føre til en renere, sundere by med mindre støj og bidrage til at sænke vores fælles klimapåvirkning.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Bæredygtighed, El-biler, Forslag, Klima, Kommunalbestyrelsen, Miljø, Teknik/Miljø, Trafik

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*