Minimums-normeringer er vejen frem

Sara Benzon

Sara Benzon

Rundt om i Hvidovres kommunale dagtilbud er det tydeligt, at hverdagen ikke er den samme som før Corona-epidemien brød ud. Der er afspærringsbånd på legepladsen, kys- og farvel- zoner ved indgangene og GAFFA tape med to meters afstand på fortovet, så forældrene kan stå i kø for at hente deres børn. Udefra set virker det kaotisk og man bliver bekymret for børnenes trivsel.

Virkeligheden er, paradoksalt nok, at på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er forholdene for børnene, på mange måder, langt bedre end før krisen.

I forbindelse med genåbningens første fase, har man nemlig sørget for ekstra personale mange steder. Samtidigt er langt fra alle børn startet op endnu. Det betyder, at der lige nu er flere voksne til skabe plads og rum og til at understøtte det enkelte barn. Strukturen med mindre børnegrupper er også med til at skabe en bedre pædagogisk praksis for de børn, som har sociale, motoriske eller sproglige udfordringer. Rammerne giver mere ro.

Så i en tid, hvor vi holder afstand til hinanden, betyder flere voksne, færre børn og inddeling i mindre børnegrupper langt mere tid til nærvær for alle børn. Der er mulighed for at etablere de rammer, der skal til for god leg, læring, udvikling og trivsel.

De mange dygtige pædagoger og medhjælpere har længe gjort opmærksom på, at de løber for stærkt og ikke har kollegaer nok. Vi har set, forældrene gå på gader og stræder i kampen for voksne nok til børnene. I SF har vi stået side om side med dem. Det vil vi fortsætte med, ind til minimumsnormeringerne er virkelighed på enhver daginstitution i kommunen. .

Vi er mange, der har sagt det længe, men nu står det lysende klart for enhver. Minimumsnormeringer er vejen frem. Vi skal give børnene ret til voksne nok.

Udgivet i Børn & unge, Læserbreve, Skoler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.