Budget 21: Et budget med meget godt, men ikke nok pædagoger

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

SF tager økonomisk ansvar for Hvidovre samtidig med, at vi knokler for reelle minimumsnormeringer, en grønnere by og bedre ældrepleje. Derfor har vi været med i budgetforligskredsen de seneste år og derfor er vi med i budgetforliget igen. Det er vi, fordi indflydelsen til at rykke tingene ligger der, hvor det besluttes, hvad skattekronerne skal bruges til.

Vi havde derfor gerne set, at vi i budgettet var kommet endnu længere, men vi er kommet så langt, som vi kunne i forhandlingerne. SF er et af fire partier i budgetforliget, der står bag forliget og vi sidder derfor desværre ikke med de afgørende stemmer, så vi kunne have været endnu mere ambitiøse.

Helt overordnet, så er det et budget uden nye besparelser og det er godt. Vi bruger alle de penge som vi må for regeringen på velfærd, renovering af skoler og meget andet godt i forhold til serviceloft og anlægsloft. Den nye regering har forsøgt at sætte en prop i hullet for nedskæringer, men der skal meget mere til, for at rette op på de sidste mange års udhuling af velfærden. Det er vi i SF meget opmærksomme på, at der skal arbejdes på i de kommende år.

Vi er i forligsgruppen enige om fortsat at arbejde for at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene, både i forhold til normeringer og pædagogiske rammer. Med de midler vi afsatte i sidste års budget, så er vi på et niveau, hvor vi har nået Danmarks Statistiks officielle minimumsnormeringer, men det er slet ikke nok for os, i forhold til det som forældre, børn og pædagoger oplever “på gulvet” i deres hverdag. SF arbejder fortsat for reelle minimumsnormeringer, hvor ledere, støttepædagoger mm. ikke er regnet med.

Det er vigtigt for SF, at klimatilpasning og miljørigtige løsninger skal indarbejdes overalt i den kommunale opgaveløsning. Kommunen skal medvirke ambitiøst til at indfri regeringens målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030 på landsplan.

Forligsgruppen er enige om at afsætte midler i de kommende års budgetter både til klimasikring mod oversvømmelse, samt grøn omstilling af kommunens drift, bl.a. ved at intensivere grønne indkøb og opsætning af ladestandere både til kommunale og private elbiler. Klima, miljø og natur er hjertesager for SF og vi er tilfredse med de nye tiltag, der er et fornuftigt skridt i den rigtige retning.

Det nye budget giver en ekstra håndsrækning til de ældres aktiviteter og kulturelle tiltag i den “gamle danseskole” som vi har købt til ældreaktiviteter, og som bygges sammen med det eksisterende Aktivitetscenter for ældre i Hvidovregade. Ud over det indføres der en årlig hovedrengøring hos de ældre og “klippekortsordningen” til aktiviteter udvides. I SF er vi glæder for, at der er fokus på trivslen hos de ældre i byen, og ser for os, at Hvidovregade kan blive et rigtig godt og hyggeligt sted.

SF har kæmpet for at få sociale klausuler med i budgettet. Vi er derfor glade for, at der blev opnået enighed om at styrke arbejdet for at kontrollere de sociale klausuler i kommunens kontrakter, så vi eksempelvis er sikre på, at der er ordentlige arbejdsvilkår mv. når kommunen bygger. Noget af det næste, der skal bygges er nye toiletter på Langhøjskolen, som der heldigvis også var opbakning til i budgetgruppen.

Samlet set er vi på vej i den rigtige retning, men i SF håber vi på flere mandater ved næste års valg, så vi i fremtiden kan være endnu mere ambitiøse på børneområdet, ældreområdet og klima.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Økonomi, Ældre, Børn & unge, Budget, Klima, Læserbreve, Miljø, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*