U-start fortsætter

Pernille Blom Hermansen

Pernille Blom Hermansen

Efter et stigende antal børn i Hvidovre ikke kom i skole hver dag, blev kommunen en del af projekt U-start. Projektet har til formål at hjælpe børn, der lider af skolevægring, tilbage til skolen. Hvidovre Kommune har siden 2018 haft et særligt tværprofessionelt team, som hjælper familier, hvor børnene har meget fravær i skolen. Teamet består bl.a. af børnepsykologer, en familierådgiver, en PPR-psykolog og en kontaktperson i Center for Børn og Familier. Med det nye budget for 2021 får projekt U-start lov at fortsætte.

Skolevægring er noget, der især over længere tid kan have store negative konsekvenser for barnet både fagligt, socialt og følelsesmæssigt. Der kan være mange grunde til, at børn undgår at komme i skole. Det kan skyldes angst, udviklingsforstyrrelser, problemer i hjemmet såvel som i skolen, for mange faglige nederlag eller noget helt andet. Fælles for årsagerne er dog, at barnet og dets familie ikke skal stå alene med at finde en løsning.

Glædeligvis har projektet og teamet bag haft rigtig gode resultater. I 2019 kunne Hvidovre Kommune berette, at i over halvdelen af de familier, som U-start-teamet havde samarbejdet med var børnene tilbage i skole, og andre børn havde mindsket deres skolefravær markant.

Det er børn, der har kunne vende tilbage til deres faglige og sociale udvikling – tilbage til fællesskabet.

Derfor er det så glædeligt, at U-start-teamet får lov at fortsætte det gode arbejde.

Udgivet i Børn & unge, Budget, Læserbreve, Skoler, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.