De ældre bliver svigtet

Rasmus Henriksen, Stine Roldgaard og Anders Wolf Andresen

Rasmus Henriksen, Stine Roldgaard og Anders Wolf Andresen

I SF hører vi ofte om oplevelser fra ældre medborgere og deres pårørende. Oplevelser vi ikke mener, er værdige for nogen mennesker.

For nyligt hørte vi fra pårørende om en Hvidovreborgers møde med et system, der bare ikke fungerer godt nok. En ældre mand med demens, der selvom dementes vægt løbende skal kontrolleres, pludselig havde tabt 15 kilo uden nogen har greb ind. Det endda til trods for, at der var visiteret hjælp fra hjemmeplejen til tre måltider om dagen. En situation vi mener kunne være undgået, hvis hjemmeplejerne kendte ham bedre og havde kunne se det. Efter en indlæggelse med en infektion oplevede familien, at der gik halvandet døgn, før han kunne få penicillin, for selvom medicinen var med hjem fra hospitalet, var den ikke lagt i æsker og derfor måtte hjemmeplejen ikke give den. Først efter flere opkald fra de pårørende til sygeplejen kom der styr på det.

Sker for ofte

Det er desværre ofte det, der sker – det er de pårørende, som må råbe op. Det er ikke i orden og det vækker i den grad bekymring for de ældre, der ikke har tætte pårørende.

En anden udfordring er, at der ofte opleves et hul i systemet, når der skal samarbejdes mellem hospital, praktiserende læge og hjemmesygeplejen. Hvornår overdrages ansvaret fra den ene instans til den anden og hvem kan egentligt beslutte hvilke ting. Det er et system, der måske giver mening for dem, der arbejder i det, men som er svært at forstå for de ældre og deres pårørende og når det gang på gang ikke fungerer føles det som en Bermuda-trekant, hvor ansvaret og omsorgen på uforklarlig vis forsvinder.

Dette skal bestemt ikke læses som et angreb på de ansatte, for de pårørende har kun mødt søde, dygtige og omsorgsfulde plejere. Dette er et angreb på systemet. Systemet der sætter effektivisering over omsorg. Systemet der lader borgere falde ned i hullet mellem egen læge, hospitalet og hjemmet.

I SF mener vi, at en god start kunne være: Flere hænder i ældreplejen. Antallet af ældre medborgere vil stige markant de kommende år. Derfor er der brug for at sikre, at vi også fremover kan tage os godt af alle, der har behov for det.

Det kræver, at der er nok ansatte. I SF der ser vi gerne flere penge til området, men vi kunne også starte ved at droppe unødig dokumentation, så de ansatte kan bruge deres tid på det, de er uddannet til.

Vi er stærkt kritiske over for privatisering af ældrepleje. Vi skal undgå flere triste situationer, hvor udsatte ældre pludselig står uden hjælp og pleje som følge af konkurser. Derfor vil vi have stærkere krav om økonomisk soliditet og brug af uddannet personale til private udbydere i ældreplejen.

Den enkelte borgers behov skal altid være i centrum. Vi foreslår at indføre faste teams af medarbejdere, så der ikke kommer nye ansigter ind i de ældres hjem hver dag. Det vil give mere tryghed til dem, der hjælper i hverdagen. Og ikke mindst, skal vi sikre, at de ældre får den hjælp, de selv ønsker at prioritere.

Mere støtte til demente og pårørende

I takt med, at vi lever længere, vil flere blive ramt af demens. Der er brug for en bred indsats for demente og deres pårørende med langt bedre udredning og diagnosticering og mere støtte til pårørende med hjemmeboende demente. Vi skal have løftet kvaliteten af den omsorg og pleje, som borgere med demens modtager i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på plejecentrene, blandt andet med flere fagpersoner og uddannet personale på plejecentrene.

Har du som pårørende eller ansat oplevelser, så vil vi i SF gerne høre om lignende tilfælde eller gode ideer til løsninger.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Ældre, Ældrepleje, Læserbreve, Sundhed, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*