Endelig en helhedsplan!

Sara Benzon

Sara Benzon

SF har i mange år presset på for at få udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af de fysiske rammer på kommunens folkeskoler. I januar kunne vi i Kommunalbestyrelsen endelig få lov at se den og arbejde med den på et temamøde. I løbet af foråret bliver den behandlet i udvalgene, i skole-kontaktrådet og til sidste vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Og hvorfor er det så, så vigtigt med den helhedsplan? Det er fordi, de fleste af vores folkeskoler har nogle år på bagen og på mange måder er utidssvarende – hvad angår blandt andet toiletforhold, ventilation og lokalestørrelser. Det resulterer i børn med ondt i maven og hovedpine og det kan vi ikke være bekendt, når børnene skal være på skolen i så mange timer hver dag. Også de pædagogiske og didaktiske rammer er forældede. Udendørsområderne skal motivere til bevægelsens en helt anden måde end de asfaltbelagte skolegårde, der stadig dominerer udearealerne. Inde er der også behov for moderniseringer. Nye undervisningsmetoder og øget inklusion stiller krav til grupperum og fleksible læringsmiljøer. Nogle skoler, blandt andet Avedøre, er allerede i gang med dette arbejde og jeg glæder mig til, vi kan komme ud og se det. Og jeg glæder mig til at få det spredt ud til alle skoler.

For SF vægter nogle af de måske mindst iøjnefaldende ting tungest: ventilation og toiletforhold. Vi SKAL sørge for at indeklimaet er optimalt, for det har stor betydning for elevernes indlæring – og når vi nu har eleverne på skolerne, så kan vi da lige så godt sørge for, at de får det optimale ud af undervisningen! Der skal også være toiletter nok – og de skal være pæne og med lukkede kabiner, så det er trygt for børn at gå på toilettet i skolen. Børn der holder sig i løbet af en hel skoledag, får ikke bare ondt i maven, men får også svært ved at koncentrere sig.

I SF glæder vi os til at arbejde med planen og få de forskellige indsatser prioriteret, så de kan blive ført ud i livet til glæde for alle elever på folkeskolerne i Hvidovre.

Udgivet i Børn & unge, Folkeskole, Folkeskoler, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.