Vi mangler hænder i vores hjemmepleje

Marie-Louise Jørgensen

Marie-Louise Jørgensen

Jeg ville ønske at det var anderledes, men det er det desværre ikke. Gang på gang oplever ældre borgere, at der ikke er nok tid til dem, når hjemmehjælpen kommer på besøg. Derudover oplever mange, at det er svært, når man ikke ved hvem der kommer.

Vi skal sætte farten ned, vi har brug for at pleje og omsorg for ældre ikke foregår i det hæsblæsende tempo vi kender i dag. Det gælder i hjemmeplejen og det gælder på vores plejehjem. Men det er nogle svære arbejdsvilkår kommunen tilbyder vores ansatte i Hvidovre, men I er der stadigvæk, tak for det.

Hvis man læser Temaanalysen for budget 2022 på hjemmehjælpsområdet, kan man se en stigende anvendelse af vikarer gennem årene, det er ikke godt for den ældre, arbejdsvilkårene og økonomien.

Derudover ses det, at fra 2021 til 2035 vil der ske en stigning af ældre med 1.575 borgere i årene 2021 til 2035. At der kommer flere ældre er jo dejligt, for det betyder at vi lever længere, men det giver også nogle udfordringer som vi kommunalt skal løse. Nemlig den udfordring, at flere ældre, betyder et større behov for hjemmehjælp og derved øger behovet for flere ansatte.

Derfor skal vi i Hvidovre kommune skabe de bedste arbejdsvilkår for vores ansatte, så vi både kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere, det er altafgørende at vi får gjort det nu, hvis vi gerne vil skabe en værdig alderdom til alle.

Hvis det stod til SF og mig:

Skulle vi indfører faste teams i hele hjemmeplejen, vi er nødt til, at organiserer arbejdet i hjemmeplejen, så vi sikrer at værdifulde informationer viderebringes og vi sikrer, at der kommer færre forskellige i de ældres hjem og dem, der kommer, kender modtagerne af hjemmehjælp bedre.

Indføre vej-tid, det vil sige, at den tid de ansatte bruger på at komme fra og til borgerne, ikke tages fra plejetiden, men som transporttid.

Have meget mindre regelrytteri og mere tillid til vores medarbejdere.

Sidste år var der 132 borgere som ventede på en plejebolig eller plejehjem. Det synes jeg er et højt tal, og derfor vil vi gerne bygge flere plejehjem, så dem der har brug for massiv hjælp og støtte får det. Plejehjemmene skal have en normering, der giver tid til omsorg og pleje.

I forhold til at få flere elever, kunne man i stedet for elevløn, udbetale lærlingeløn, som er højere og dermed har flere muligheden for at starte uddannelsen.

Alle har ret til en værdig alderdom, og kommunalt skal vi gøre alt for at det lykkes.

Marie-Louise Jørgensen

Jeg arbejder til dagligt i et jobcenter, hvor jeg møder alle slags mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har haft udfordringer og derfor for hjælp i forhold til beskæftigelse. Derudover underviser jeg kvinder med anden etnisk baggrund i det danske arbejdsmarked. Mit hjerte banker primært for integration. For mig er det vigtig, at alle føler sig velkomne og at vi gør en fælles indsats for at lære hinanden at kende på tværs af forskellige kulturer. Dette tror jeg kan forstærke Hvidovre som by og skabe et samfund, hvor vi i fællesskab kan drage nytte af vores forskelligheder. Jeg mener at vi skaber den bedste integration ved at sørge for, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, at vi undgår ghettoer, og derved heller ikke får skoler, hvor tosprogsprocenten er for høj. Jeg ønsker, at vi sammen skal sætte en grøn dagsorden her i Hvidovre, med satsning inden for økologi, energirenovering samt genanvendelse, det er vigtigt for vores fremtid og ikke mindst de næste generationer. Derfor jeg gerne arbejde for et grønnere Hvidovre, med en stærk miljø-profil. Jeg ønsker forsat, at vi skal have folkeskoler, hvor der er plads til alle elever og hvor der er ressourcer til både de elever, som har svært ved skolen, men også de elever, som skal udfordres lidt mere.

Udgivet i Ældre, Ældrepleje, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*