Ingen skal føle sig ensomme i Hvidovre

Marie-Louise Jørgensen

Marie-Louise Jørgensen

Ifølge Ældre Sagen er der 55.000 personer over 65 år, som føler sig ensomme. Det er også borgere i Hvidovre. Ensomhed kan være livstruende for den enkelte og dyrt for samfundet, og derfor skal vi gøre noget ved nu. I SF ønsker vi, at de ældre skal være oplyste om, hvilke muligheder for forskellige fællesskaber, der findes i kommunen. For det er uværdigt, at de mennesker, som har opbygget vores velfærdssamfund, ikke får glæde af det, når alderdommen indtræder.

Jeg er glad for og stolt af, at vi i Hvidovre har mange frivillige og kommunale tilbud, som kan afhjælpe ensomhed. Men hvordan finder man dem, når man har svært ved at gå på computeren og google? Eller hvis man er for genert til selv at møde op?

Derfor vil vi arbejde for at få en kommunal ældrevejleder, som er proaktiv gennem dialog med de frivillige foreninger, pårørende, kommunale tilbud og ikke mindst de ældre.

Rent praktisk ønsker vi os en tovholder, som kan koble den ældre sammen med det rette tilbud. Når en hjemmehjælper f.eks. har været på besøg hos en ældre, som har givet udtryk for, at de er ensomme, kunne hjemmehjælperen så melde ind til ældrevejlederen. Derefter tager de kontakt til den ældre og gennem samtaler hjælper med at formidle det rette tilbud og evt. koble en frivillig følgeven på. Det kunne også være en pårørende, som kunne tage kontakt til ældrevejlederen for at finde det rette tilbud til deres nærmeste. Det er en ekstra lønudgift for kommunen men i sidste ende, vil det kunne betale sig at investere i de ældre med ensomhed. Med en ældrevejleder vil vi højne livskvaliteten for den enkelte både mentalt og fysisk. For det er dyrt for samfundet, når mennesker bliver ensomme. Lang tids ensomhed kan føre til demens og medføre hjertekarsygdomme og depression.

Risikoen for både alvorlig sygdom og tidlig død stiger, hvis man føler sig ensom gennem længere tid. Ensomme mennesker er langt oftere i kontakt med læge, hjemmepleje og myndigheder. Ligesom ensomhed også er årsag til flere indlæggelser på hospital og i psykiatrien. Men det er ikke kun økonomisk dyrt, det er forfærdeligt for den, som sidder alene tilbage. Vi skal forebygge ensomheden ved at få en ældrevejleder i Hvidovre.

Marie-Louise Jørgensen

Jeg arbejder til dagligt i et jobcenter, hvor jeg møder alle slags mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har haft udfordringer og derfor for hjælp i forhold til beskæftigelse. Derudover underviser jeg kvinder med anden etnisk baggrund i det danske arbejdsmarked. Mit hjerte banker primært for integration. For mig er det vigtig, at alle føler sig velkomne og at vi gør en fælles indsats for at lære hinanden at kende på tværs af forskellige kulturer. Dette tror jeg kan forstærke Hvidovre som by og skabe et samfund, hvor vi i fællesskab kan drage nytte af vores forskelligheder. Jeg mener at vi skaber den bedste integration ved at sørge for, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, at vi undgår ghettoer, og derved heller ikke får skoler, hvor tosprogsprocenten er for høj. Jeg ønsker, at vi sammen skal sætte en grøn dagsorden her i Hvidovre, med satsning inden for økologi, energirenovering samt genanvendelse, det er vigtigt for vores fremtid og ikke mindst de næste generationer. Derfor jeg gerne arbejde for et grønnere Hvidovre, med en stærk miljø-profil. Jeg ønsker forsat, at vi skal have folkeskoler, hvor der er plads til alle elever og hvor der er ressourcer til både de elever, som har svært ved skolen, men også de elever, som skal udfordres lidt mere.

Udgivet i Ældre, Kultur, Læserbreve, Sundhed, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*