Lad os få styr på fortiden og fremtidens synder

Thomas Møller

Thomas Møller

Fortiden… Når vi finder forureninger skal vi gøre op med fortiden og få renset op, det er ikke i orden at lade det ligge til de næste generationer. Så når Hvidovre havn skal have ordnet molen, vil det være naturligt at få renset bunden i havnen op. Der ligger mange års slam, som er fyldt med tungmetaller der med tidevandet risikerer at blive skyllet videre ud i havet.

Mange år med gartnerier har forurenet jorden øst for Byvej, hvor der planlægges en ny bydel “Gartnerparken” – men der er fundet omkring 90 forskellige giftstoffer i jorden. Også disse bør renses op og ikke gemmes væk.

I Hvidovre er der fundet pesticidrester i begge vores drikkevandsboringer. Retten til rent drikkevand er i fare, og nedsivningen af fortidens giftstoffer er ikke toppet endnu. Derfor er der også brug for et totalt stop, for brug af sprøjtegifte, så vi gør alt hvad vi kan for at afhjælpe problemerne.

Lad ikke vores børn stå med oprydningen.

Fremtiden… Vi skal ikke bygge på de sidste grønne arealer. Stop op og tænk på fremtiden – vi får aldrig de grønne områder tilbage. Vi fik stoppet byggeriet på græsplænen ved Rebæk Søpark. Nu er det områder som Cirkusgrunden og markerne ved Byvej/Brostykkevej, der i stedet kan blive til bynær natur, gøres vildere, og hvor shelters og bålhytter kan give en natur oplevelse til os alle.

Lad os bygge og fortætte hvor der er bygget i forvejen. Lad os bygge grønt og bæredygtigt med miljørigtige byggematerialer og varmekilder (jordvarme, sol, fjernvarme). Lad os bygge 0-energi-huse, grønne tage, vandindvinding, grønne udeområder, faskiner, med gode vilkår for kompostering og hjemmehørende plantetyper, som er insektvenlige. Lad os sørge for lignende tiltag til gavn for mennesker, miljø, klima, natur og med omtanke på omgivelserne, så der både er sammenhæng i bybilledet og taget hensyn til naboerne.

Hvis vi samtidig får elektrificeret al kommunal transport, vil det også afhjælpe støj og luftforurening, så vi i fremtiden kan nyde naturen i byen. Flere vejtræer og grønne fartnedsættende foranstaltninger giver også en grønnere kommune.

Lad os alle passe på vores fantastiske Hvidovre – sammen kan vi alt.

Thomas Møller

Kandidat til kommunalbestyrelsen 2021

Udgivet i Bæredygtighed, Byudvikling, El-biler, Havnen, Læserbreve, Miljø, Natur

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*