Pressemeddelelser

  • Aftale om valgforbund til kommunalvalget 2021 mellem B, F, G, H og Ø

   22. september 2021

   De fem partier og lister Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Veganerpartiet, Hvidovrelisten og Enhedslisten i Hvidovre har indgået aftale om at indgå i valgforbund til kommunalvalget til november 2021.
   Såfremt Alternativet (Å) opstiller er der åbenhed for at lade Alternativet indgå i valgforbundet.

   Der er tale om et “teknisk” valgforbund, der har til formål at sikre at ingen stemmer på de fem partier eller lister bliver spildte.

   Selvom det er et teknisk valgforbund, er en løbende og tillidsfuld dialog vigtig for de fem partier og lister. Derfor er det aftalt, at afholde løbende dialogmøder på tværs af alle seks partier, uanset om det enkelte parti bliver valgt til kommunalbestyrelsen eller ej.

  • Klar til kommunalvalg!

   11. november 2020

   De første fire kandidater på listen er nu klar, og det er velkendte navne: Anders Wolf Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen og Bent Roldgaard.

   – Vi må til næste år desværre sige farvel til Niels Ulsing på listen, som det fremgik af sidste uges avis. Til gengæld har vi allerede med de første fire kandidater grundstammen til et rigtig godt hold, som med Anders Wolf Andresen i spidsen helt sikkert vil sørge for gode resultater, fortæller SF Hvidovres formand, Morten Høybye Frederiksen.

  • Tryghed om den nære velfærd

   9. oktober 2018

   SF er med i årets budgetaftale, og selvom besparelser desværre ikke kunne undgås, har vi fået fjernet eller reduceret nogle af de værste nedskæringer på specielt børn og ældre.

   Vi har kæmpet hårdt for den nære velfærd og er lykkedes med næsten at halvere besparelserne fra omkring 100 mio. kr. til ca. 55 mio. kr.

   Kommunen har simpelthen ikke indtægter nok til de udgifter vi har. Det var ikke nogen rar situation at stå i forud for budgetlægningen.

   Det er vigtigt for SF at vi ikke skærer mere end højst nødvendigt. Vi vil ikke fylde kommunekassen på ryggen af fyrede pædagoger, og det er her SF’s tre mandater i kommunalbestyrelsen har gjort en forskel! Sparekniven ville utvivlsomt have skåret alt for dybt, hvis borgmesteren skulle have fundet sit flertal andre steder.

  • Hvidovre-kandidat til tops hos SF

   10. juli 2018

   SF i Københavns Omegns Storkreds har ved urafstemning fundet partiets folketingskandidater til det kommende folketingsvalg. SF Hvidovres kandidat, Serdal Benli, er blevet valgt som spidskandidat og bliver Holger K. Nielsens efterfølger i hele storkredsen. Benli vil altså stå øverst på listen i Hvidovre og resten af Københavns Omegn fra Ishøj til Lyngby.

   “Vi er rigtig glade for, at Hvidovre nu får muligheden for at få en stærk stemme fra venstrefløjen i Folketinget. Det er en erfaren politiker, som tager over ved det kommende folketingsvalg, hvor han afløser Anders Wolf Andresen som folketingskandidat,” fortæller formand for SF i Hvidovre, Morten Høybye Frederiksen.

   Anders Wolf Andresen, SF’s gruppeformand i Hvidovres Kommunalbestyrelse, fortsætter: “Med Serdal i Folketinget for Hvidovre kan jeg fokusere på det lokale her i Hvidovre, og sammen kan vi sikre opmærksomhed på netop de udfordringer vi kæmper med i Hvidovre, f.eks. i forhold til støj fra motorveje og jernbaner.”

  • Kandidat til Europa-Parlamentsvalget

   3. juli 2018

   SF Hvidovre har indstillet Rajesh Holmen som lokal kandidat til Europa-Parlamentsvalget i 2019.
   29-årige Rajesh Holmen er cand.mag. i Europastudier og er medlem af bestyrelsen i SF Hvidovre.

   ”Jeg ser EU som både en platform og en kampplads for et mere demokratisk, grønnere og socialistisk Europa. At arbejde for bedre sociale vilkår og grøn omstilling er ikke kun et lokalpolitisk projekt i Hvidovre, men også et politisk projekt, der er vigtig at tage fat om på europæisk plan.”

   Rajesh Holmen arbejder til dagligt med integration af flygtninge og har tidligere været praktikant på Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. ”Det har givet mig et praktisk kendskab til EU-systemet og en forståelse for, hvordan lokalpolitiske interesser bedst varetages og får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde”.

  • Udskiftning i SF’s bestyrelse

   27. marts 2018

   På SF Hvidovres årlige generalforsamling på Rytterskolen var der udover gode diskussioner, workshops og valg af landsmødedelegerede også valg til bestyrelsen. Her blev der bl.a. som følge af kommunalvalget skiftet ud på flere poster.

   – SF fik jo et fremragende valg i efteråret, bl.a. blev vores nu tidligere kasserer Sara Benzon valgt ind, og i stedet har vi valgt Pernille Blom Hermansen til posten. Hun er også SFU’er og var ved kommunalvalget opstillet for første gang, fortæller formand for SF Hvidovre, Morten Høybye Frederiksen.

   Ny i bestyrelsen er også Rajesh Holmen. Han arbejder til daglig med integration af flygtninge i Greve, og har tidligere boet på Nørrebro.

   – Vi havde som sædvanlig en god generalforsamling, ikke mindst på grund af det gode valgresultat og de mange nye medlemmer der er kommet til på det seneste – vi har dog stadig plads til flere, slutter Morten Høybye Frederiksen med et smil.

  • SF indgår valgforbund med B, Ø og Å

   15. september 2017

   Den 19. september kl. 17:30 på Rytterskolen underskriver de fire partier Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Hvidovre deres aftale om at indgå i valgforbund til kommunalvalget til november.

   De fire partier oplyser, at der er tale om et “teknisk” valgforbund, der udelukkende har til formål at sikre at ingen stemmer på de fire partier bliver spildte.
   Selvom det er et teknisk valgforbund, er en løbende og tillidsfuld dialog vigtig for de fire partier. Derfor har de aftalt, at afholde løbende dialogmøder på tværs af alle fire partier, uanset om det enkelte parti bliver valgt til kommunalbestyrelsen eller ej.

  • Stine Roldgaard kandidat til Regionsrådet

   31. januar 2017

   Stine Roldgaard fra SF Hvidovre blev torsdag aften nummer seks på SF’s liste til regionrådsvalget til november.

   – Det er første gang Stine stiller op, og det er derfor en meget flot placering. Stine er 44 år og mor til fem børn. Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på tre af regionens hospitaler, bl.a. på Hvidovre som ammekonsulent. I dag passer hun børn i sin private institution, “Tumleriet”. Baghaven hos Stines familie bliver ikke kun brugt til leg, den fungerer også som forsøgsstation for urban farming, i et forsøg på at blive så selvforsynende som muligt, så køkkenhave, høns og kaniner fylder også i haven.

   – I SF er vi stolte af Stine og vi glæder os til at føre valgkamp sammen hende, lyder det fra den lokale bestyrelse.

  • SF har udtaget holdet

   7. juni 2016

   SF Hvidovres medlemmer valgte torsdag i sidste uge, hvem der skal være de fem første kandidater for SF til kommunalvalget i 2017.

   Ny spidskandidat er Anders Wolf Andresen, der ser frem til at føre en god valgkamp for et grønnere og rødere Hvidovre sammen med de andre SF-kandidater:
   – SF i Hvidovre er et stærkt hold, og vi vil lægge vægt på at være en stærk venstreorienteret stemme, der arbejder for et mere socialt og bæredygtigt Hvidovre…

   Niels Ulsing, der i mange år har været SF’s spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem har valgt at give plads til en ny nummer ét, og stiller op som nummer to på listen.

  • SF Hvidovre er klar til valg!

   21. marts 2016

   SF Hvidovre har afholdt den årlige generalforsamling på Rytterskolen, med bl.a. gæster fra SFU og SF’s Landsledelse, og med forplejning fra Emissa, det lokale catering-firma med syriske flygtninge-rødder.

   På dagsordenen var bl.a. nedsættelse af kandidatudvalg forud for kommunalvalget i 2017 og valg af delegerede til SF’s Landsmøde.

   SF Hvidovres medlem af Kommunalbestyrelsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Niels Ulsing, aflagde kommunalpolitisk beretning om bl.a. bymidteproces, kultur- og fritidspolitik og modtagelse af flygtninge i Hvidovre. Generalforsamlingen var samlet i opbakningen til forsøgene på at sørge for ordentlige vilkår og samtidig undgå dannelse af mini-ghettoer.

  • Ny og lokal folketingskandidat: Anders Wolf Andresen

   25. marts 2014

   SF Hvidovre har afholdt sin årlige generalforsamling, som sædvanligt med god mad, gode diskussioner og god stemning blandt de fremmødte.
   På generalforsamlingen blev Anders Wolf Andresen valgt som ny folketingskandidat for SF Hvidovre.
   “Jeg takker medlemmerne af SF Hvidovre for opbakningen og ser frem til at vi sammen skal kæmpe for SF’s sociale og miljøvenlige politik”.

  • SF efter regeringsdeltagelsen

   4. februar 2014

   SF er inde i en turbulent periode. Ingen tvivl om det. Men når røgen har lagt sig, så vil et nyt og stærkere SF træde frem. SF bør nu fastholde sin position som det socialistiske parti, der søger indflydelse.

  • Tolerance er dansk kultur!

   25. november 2013

   SF er glade for at vi fortsat har en rød borgmester i Hvidovre, selvom det ikke blev med et rødt flertal. Vi er til gengæld ikke glade for den unuancerede frikadelle-debat, der er opstået i medierne.
   SF er ikke en del af DF og A’s aftale om madkultur, og at politikerne overhovedet skal blande sig i hvordan maden sammensættes i institutioner og plejehjem, så længe den er sund, varieret og ikke belaster klimaet unødigt. Det må være op til den enkelte institution at finde løsninger, der passer lokalt.

  • SF i spidsen for kultur og idræt

   21. november 2013

   SF indgår aftale om fortsat rød borgmester i Hvidovre og kæmper sig til maksimal indflydelse med sit ene mandat.
   Vælgernes dom ved valget den 19. november var stor tilbagegang for SF, men fremgang til A og O. Dette har vi i SF naturligvis taget til efterretning.
   SF vil fortsat være stemmen i Hvidovre for solidaritet, tolerance og et grønnere Hvidovre. For at opnå mest mulig indflydelse og dermed de bedste muligheder for at føre SF-politik, har vi netop indgået aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en konstitueringsaftale, som har givet SF formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget. SF ønsker hermed at sikre en mangfoldig, tolerant og humanistisk kulturpolitik.

  • Værested: Løsning på vej

   9. november 2013

   “A-Team 2650” er en gruppe af unge mennesker der arbejder frivilligt med børn og unge i Avedøre, bl.a. på baggrund af erfaring fra egen opvækst, samt deres kendskab til og netværk blandt unge i Avedøre Stationsby. A-team ønsker at forhindre

  • SF Hvidovre klar med endelig kandidatliste

   18. oktober 2013

   SF har længe haft størstedelen af kandidatlisten til det kommende kommunalvalg klar. Den sidste tilføjelse til listen er Madassar Yasin fra Avedøre, der nu også er med til at kæmpe under SF Hvidovres slogan “Røde hjerter, grønne fodspor”. “Vi har

  • SF-kandidater klar til valg

   5. marts 2013

   SF¿s medlemmer har sat krydser på stemmesedler den seneste tid, hvor der har været urafstemning om rækkefølgen af kandidaterne til kommunalvalget til efteråret. Det var dog ikke nok med stemmeoptælling, for spændingen var intakt da stemmeudvalget havde talt op. To

  • Ny folketingskandidat

   13. august 2012

   SF Hvidovre har fået ny folketingskandidat. 25-årige Bjarke Rubow er blevet opstillet med fuld opbakning fra partiforeningen. Bjarke læser etnologi på Københavns Universitet og er tidligere meget aktiv i studenterpolitik i Studenterrådet. Bjarke glæder sig til at møde Hvidovres borgere

  • Et flertal er på vej til at lukke to forkerte skoler

   9. oktober 2011

   SF Hvidovre er modstander af at nedlægge Enghøjskolen og Sønderkærskolen som Socialdemokraterne og de borgerlige er blevet enige om at lukke. For SF ville en eventuel skolelukning kun handle om én skole for at sikre bæredygtige, tosporede skoler. SF finder

  • SF´s Nyvalgte Folketingskandidat på kommunalpolitisk praktikbesøg i Hvidovre.

   18. november 2010

   SF´s Pernille Frahm, der er Hvidovrekredsens nye Folketingskandidat er på praktikbesøg i Hvidovre. SF Hvidovres kommunalbestyrelsesmedlemmer vil gerne gøre et arbejde for at deres Folketingskandidat får et godt kendskab, viden og indsigt i, hvordan Hvidovres kommunalpolitiske landskab ser ud og fungerer. Pernille Frahm startede i forrige uge med at overvære Kommunalbestyrelsesmødet fra tilskuerlogen og mandag […]

  • Hvidovre kommunes velfærd under den næste regering

   15. juni 2010

   Kommunerne vil få markant bedre vilkår under en ny regering med SF og Socialdemokraterne i front. S-SF’s økonomiske udspil, ’En Fair Løsning’, vil tilføre Hvidovre kommune ekstra 72 mio. kr. til velfærd. Med regeringen og DF’s såkaldte genopretningsplan står kommunen overfor reelle nedskæringer.
   ”Krisen viser to klare alternativer i dansk politik. Regeringen og DF vil […]

  • Pernille Frahm opstiller i Hvidovre

   24. maj 2010

   SF i Hvidovre har netop afgjort hvem der skal være partiets kandidat ved det kommende folketingsvalg. Medlem af Folketinget Pernille Frahm bliver fremover SF’s kandidat i Hvidovre-kredsen, og hun vender dermed “hjem” til vestegnen igen.

  • Tak for 8 gode og lærerrige år, som formand for SF Hvidovre

   12. maj 2010

   Efter 8 år som SF Hvidovres Formand, hvoraf et år var som konstitueret, trækker Nina Thøgersen sig som formand og over lader posten til nyvalgte Morten Høybye Frederiksen.
   Det er med en smule vemod at jeg må prioritere hvervet som nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem, fortæller Nina Thøgersen. Det kræver en ordentlig arbejdsindsats, både at være en god formand […]

  • Ny formand for SF Hvidovre

   23. marts 2010

   SF i Hvidovre har afholdt den årlige generalforsamling, denne gang også med valg af ny formand. Efter 8 år som formand for SF Hvidovre, heraf et år som konstitueret, trækker Nina Thøgersen sig som formand og overlader posten til Morten

  • Ny plan for Hvidovre Bymidte

   2. marts 2010

   SF vil knokle for at samle bred opbakning til, at få skabt en køreplan for, hvordan vi får etableret en rigtig bymidte i Hvidovre.

  • Risbjerggård skal bevares og renoveres

   16. februar 2010

   Ebbe Bay er gået fuldstændig i selvsving.
   I de sidste to udgaver af Hvidovre Avis udtrykker Ebbe Bay (EB) stor bekymring for Risbjerggårds fremtid. Han har nemlig opdaget, at i lokalplanforslag 227 om Risbjerggård, er gården blevet nedklassificeret fra, i 2001 at være en bygning med høj bevaringsværdi, til nu, efter en revurdering, at være af […]

  • Mindeord om Jakob Nørhøj

   9. januar 2010

   Chokeret og med stor sorg fik jeg meddelelsen om at SF`s næstformand og Hvidovrekredsens Folketingskandidat Jakob Nørhøj er død, kun 33 år gammel.

  • Hvidovre Avis har stillet de politiske ordførere 2 spørgsmål

   4. januar 2009

   “Hvis du ser tilbage på 2008 – hvordan fungerer samarbejdet i kommunalbestyrelsen, , og hvad opfatter du som dit partis tydeligste fodaftryk”?  Tonen i Kommunalbestyrelsen har generelt været god i 2008. Sagen om vindmøllerne har nok sat sindene mest i

  • Udtalelse fra SF Hvidovres Generalforsamling 2008

   5. marts 2008

   SF Hvidovre har afholdt generalforsamling torsdag d. 28. 2 .08 og her blev kasserer Bent Bavnsfelt og bestyrelsesmedlemmerne Anders Wolf Andreasen og Morten Høybye Frederiksen genvalgt med akklamation. Suppleanter til bestyrelsen blev Bille Dam, Jonas Engelhardt og Katrine Høybye Frederiksen.
   Ligeledes blev SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe udvidet med 2 nye medlemmer. Vi fik valgt et kandidatudvalg, […]

  • Til borgmester Britta Christensen — tak for med- og modspil

   15. oktober 2007

   Tak for med- og modspillet til Britta Christensen, Hvidovres borgmester gennem 14 år. Vi blev meget overrasket over meldingen om Britta Christensen fratræden, og skal dybt beklage, at hun har været nødt til at tage denne tunge beslutning, om at

  • 1. Maj Udtalelse

   26. april 2007

   SF-Hvidovre holder atter i år 1. maj på Sønderkærskolen, hvor vi håber at se rigtig mange, både medlemmer og ikke medlemmer. Efter velkomst af SF Hvidovres formand Nina Thøgersen, er den første taler den dynamiske og erfarne 2. Viceborgmester Niels

  • Åbent intro- og medlemsmøde

   9. april 2007

   Der er åbent introduktions- og medlemsmøde hos SF Hvidovre med folketingsmedlem Anne Baastrup og SF’s næstformand Jakob Nørhøj — alle er velkomne.

  • SF Hvidovres generalforsamling

   25. februar 2007

   Ved SF Hvidovres generalforsamling lørdag den 17. februar 2007 blev den fyldige skriftlige beretning fremlagt af formand Nina Thøgersen og debatteret af forsamlingen. Der var enighed om, at det havde været et meget aktivt år for bestyrelsen med både interne

  • Generalforsamling i SF Hvidovre

   14. februar 2007

   På lørdag d. 17. Februar fra kl. 12.00 til ca. 16.00 afholder SF Hvidovre sin årlige ordinære generalforsamling, der foregår i partilokalerne på Hv. Enghavevej 2, opg. F 2.sal. Generalforsamlingen er med spisning. Formand Nina Thøgersen er på valg og

  • SF Hvidovre åbner for debat

   6. december 2006

   Som opfølgning på Kultur- og Fritidsmessen har SF Hvidovre relanceret hjemmesiden, og opfordrer nu til åben debat blandt borgerne i kommunen. SF Hvidovre ønsker at inddrage borgerne og gøre demokratiet nærværende, fortæller SF Hvidovres webmaster og bestyrelsesmedlem Morten Frederiksen.

  • Jakob Nørhøj, SF’s Næstformand, er ny folketingskandidat i Hvidovre

   27. september 2006

   SF Hvidovre har valgt partiets næstformand, Jakob Nørhøj, som Hvidovrekredsens nye Folketingskandidat. Jakob Nørhøj er ung, 30 år og energisk, han har været landsformand for SFU fra 2000 til 2002 og SF’s næstformand siden juni 2005. Jakob er historiestuderende og

  • SF gi’r et æble til folkeskolen

   14. august 2006

   SF Hvidovre har i lørdags d. 12.8.06 været med til at aktionere for SF´s landsdækkende skolestartskampagne, der løber af staben i de første fire uger i August. Derfor har medlemmer af SF Hvidovre været på gaden udenfor Frihedens Butikscenter og