Nanna Bonde Ottosen

Nanna Bonde Ottosen

Indlæg af Nanna Bonde Ottosen

Nanna Bonde Ottosens 1. Maj-tale

Kontakt Nanna Bonde Ottosen

Mail: nanna.bonde@gmail.com

Mobil: 2339 0043

Tillidsposter: Medlem af FV15-Valgkampsgruppen