Niels Jensen-Storch

Niels Jensen-Storch

Revisor

Kontakt Niels Jensen-Storch

Brostykkevej 24
2650 Hvidovre

Mail: benteniels@oncable.dk

Tillidsposter: Revisor, Medlem af Lokalpolitisk Gruppe