Nina Thøgersen

Nina Thøgersen

Medlem

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996.

Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården,

Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989,
Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS)

Bestyrelses og udvalgsposter:
Kommunalbestyrelsesmedlem
Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet.
Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig),
Kommunal udpeget til:
Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10

Hvad vil jeg i KB:
Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i.

Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde!

Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C.
Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune

Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

www.ninathogersen.dk

Indlæg af Nina Thøgersen

Vi må tage det alvorligt!

SF vil gerne have trygge og varierede dagtilbud!

Vi skal ikke presse folk til træning, det skal være et tilbud!

SF Hvidovre 1. Maj i Lille Friheden

SF Hvidovre gi´r en hånd med skraldet.

Så er der urafstemning i gang! Her er mit opstillingsgrundlag

SF´s Nyvalgte Folketingskandidat på kommunalpolitisk praktikbesøg i Hvidovre.

Vi skal behandle borgere og personale godt!

NY i KB.

Tak for 8 gode og lærerrige år, som formand for SF Hvidovre

SF Hvidovre indbyder til 1. Maj-møde

Mindeord om Jakob Nørhøj

Aksel Larsen ville have glædet sig!

Niels Ulsing igen spidskandidat

Tillykke SF 50 år, stiftet her i Hvidovre d. 15 Februar 1959

Medlemsmøde: Özlem Sara Cekic

Storkonflikt!

Optaktsmøde til SF’s landsmøde

Intro-møde for nye og andre interesserede medlemmer!

Udtalelse fra SF Hvidovres Generalforsamling 2008

Nytårshilsen fra Formanden

Julehygge i SF Hvidovre

Over 100 medlemmer i Hvidovre

Ikke sur, men ret så ærgerlig over fremgangsmåden

Ikke velfærd – men dårlig adfærd!

1. Maj Udtalelse

Åbent intro- og medlemsmøde

SF Hvidovres generalforsamling

Generalforsamling i SF Hvidovre

25 år: Tillykke til Niels Ulsing

Palæstina = et nyt Sydafrika

Kultur- og Fritidsmessen 2006

Jakob Nørhøj, SF’s Næstformand, er ny folketingskandidat i Hvidovre

SF gi’r et æble til folkeskolen

Vil kommunen have kvalitet på plejehjemmene?

Plads til sundhedscentre og tværfagligt samarbejde i kommunens nye sundhedspolitik

Kontakt Nina Thøgersen

Arnold Nielsens Boulevard 107 2. tv.
2650 Hvidovre

Mail: nit12333@hotmail.com

Hjemmeside: www.ninathogersen.dk

Telefon: 3649 4636

Mobil: 2448 2184

Tillidsposter: Kandidat til kommunalbestyrelsen 2013 (#3)