Ældre

Hvidovre skal være kendetegnet ved det gode og værdige ældreliv. Der skal være respekt for forskellighed og tid til den enkelte, socialt samvær, hyggelige aktiviteter og gode måltider.

SF vil arbejde for en værdig ældrepleje. Bliver du syg og gammel i Hvidovre skal du være tryg ved det.

Det er vores forpligtelse at tage os godt af vores ældre. Vi bliver alle gamle en dag, og det er de ældre som har opbygget det velfærdssamfund vi har i dag.

Vi skal derfor ændre vores syn på ældre fra en udgiftskrævende byrde for samfundet, til en ressource både for kommunen, frivillige foreninger og familien. Desuden skal man ikke glemme, at de fleste ældre har betalt skat og bidraget gennem et langt liv. Får du overskud som pensionist, så skal du også vide at du er en værdsat ressource i vores lokalsamfund og at vi har brug for dig.

Vi skal udnytte de sociale potentialer, der er i at bringe generationer og institutioner sammen. Nogle af de mest værdifulde menneskelige øjeblikke sker i mødet mellem børn og ældre. Med udgangspunkt i det gode liv for alle, vil vi derfor gentænke området og eksempelvis bringe plejehjem og børneinstitutioner tættere sammen. Måske kunne et hjem for herreløse og uønskede katte og andre kæledyr også ligge sammen med et plejecenter og en børneinstitution og sprede glæde.

Der skal være tid til den enkelte ældre, også en kop kaffe og en samtale. Der skal ikke herske minuttyranni i Hvidovre ældrepleje. Her skal være tid til omsorg.

Den ældre skal kende sin hjælper og have så få forskellige medarbejdere igennem sit hjem som muligt.

Aktivt seniorliv

Flere og flere ældre over 65 er sunde og raske. Ældre er ikke kun syge, gamle mennesker på et plejecenter.

Sund aldring gør, at mange ældre er en aktiv ressource i vores samfund og fællesskab, der i høj grad skal have muligheder for at deltage. Det kan f.eks. være som en del af en Mormor-ordning, som besøgsven for en sengeliggende, eller som en anden værdsat ressource.

Der skal være mulighed for et aktivt liv og at udnytte den ekstra tid man får til rådighed. Hvidovre skal tilbyde aktiviteter for de ældre og være med til at sikre et godt ældreliv. Derfor skal der være Aktivitetsmedarbejdere på plejehjem, så der sikres gode og udviklende aktiviteter. Derudover skal der være tid til at udføre klippekortsordningen. Kommunen skal sørge for at skabe disse muligheder, også for kommunens skyld.

Tid til kvalitet, omsorg og pleje

I Hvidovre tager vi os godt af vore ældre – og vi betaler gerne lidt mere. Rengøring, hjælp til personlig hygiejne mm. skal bare have en god standard. Der skal være tilstrækkelig akut hjælp og sygepleje-faglige medarbejdere. Vi presser ikke tiden til omsorg og pleje længere og længere ned.

Der skal mere fokus på at den enkelte selv kan vælge, hvad tiden skal bruges på. Derfor skal klippekortet, hvor den ældre selv bestemmer, hvad tiden med pleje- og omsorgspersonalet skal bruges til, styrkes.

Medarbejderne og fagforeningerne er medspillere og de afgørende i forhold til at de ældre får et godt liv. Derfor skal de ikke presses over evne og tid.

Der skal styr på de private plejefirmaer – og hvad de i virkeligheden koster skatteborgerne i Hvidovre, ikke mindst når de går konkurs.
Plan for vores ældreboliger og plejecenter for at sikre de alle er i tidssvarende.

Tillid til de dygtige medarbejdere

Vi skal have mere tillid til vores medarbejdere. Mere tid til faktiske opgaver og færre registreringer. Ingen “stopure”.

Den enkelte medarbejder skal sammen med den ældre have mere at sige om, hvad der er brug for: Bad, rengøring, indkøb, gåtur i parken mm.

Medarbejdere er medspillere, som ved hvor skoen trykker.

Tryghed om den ældres sundhed

Selvom flere og flere ældre lever længere og sundere, er der også mange der får brug for gode sundhedstilbud. Når det sker skal man kunne være tryg ved at der er tid til den enkelte. Der skal være god og hurtig genoptræning. Kommunen har en vigtig opgave i at forebygge sygdomme og skavanker. Derfor skal der være råd til kommunale tilbud som motionscenteret. Når en borger bliver udskrevet fra hospitalet er det også vigtigt med en god og tryg pleje i hjemmet eller på en kommunal akutplads. Vi har ventet alt for længe på at sundhedscentret i det gamle posthus bliver bygget. Det skal i gang nu.

Flere og flere opgaver fra sygehusene glider ud til den kommunale ældrepleje. Hvis borgerne skal have en god behandling som de kan være trygge og tilfredse med, er der derfor brug for veluddannede og kvalificerede sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter i ældreplejen i Hvidovre.

Demens-indsats

Desværre får flere og flere demens. Det er en forfærdelig sygdom når den rammer. Det er hårdt for den enkelte, men også for de pårørende. Derfor skal demensindsatsen prioriteres højere. Der skal være aflastningsmuligheder for de pårørende, og bedre uddannelsemuligheder for pleje- og omsorgspersonalet.

Undervisning/uddannelse af medarbejdere ift. kost mv. mhp. bedre madglæde og øget kostindtag, om nødvendigt med flere investeringer i lokale køkkener.