Integration

Det er helt essentielt for SF at kommunen har en velfungerende integration, hvad enten det gælder nye borgere eller borgere som har boet i kommunen i en årrække. For os handler integration bl.a. om at have respekt for hinanden og acceptere vores forskelligheder. Men der skal også stilles krav, både til borgere, virksomheder og kommunen.

Vi tror på at de basale behov skal være dækket før mennesker kan blive en aktiv del af samfundet.

Bolig

Hos SF vil vi kæmpe for blandede boligområder, for at undgå ghetto-agtige boligområder hvor der er en meget stor overrepræsentation af mennesker med fx. anden etnisk baggrund, fordi vi mener at det er sådan vi kan opnå den bedste integration, ved at vi lærer hinanden at kende og kommer hinanden lidt mere ved på kryds og tværs.

Job og uddannelse

Hvis man skal lære det danske samfund at kende, er arbejdsmarkedet en god vej til dette. Det er her man kan lære om de danske normer, værdier og ikke mindst sproget. Netop sproget er den første start.

Familie og børn

Det er en forudsætning for god integration at den enkelte familie fungerer godt og at børnene får den rigtige start på livet. Når man kommer fra et andet land er der rigtig mange ting man skal lære om den måde tingene fungerer i det danske samfund og dette vil vi gerne have at kommunen hjælper med. Vi mener at Hvidovre bør have som formålserklæring at hjælpe integrationen af vores nye borgere på vej ved på forskellig vis at indrette vores velfærdssystemer og institutioner så hensigtsmæssigt som muligt.