Kultur & fritid

Helhedsplanen

Vi vil, i dialog med idrætsrådet og foreningerne, arbejde for at få implementeret elementerne fra helhedsplanen på området. Vi vil holde flertallet i kommunalbestyrelsen op på godkendelsen af planen og at der derfor tilføres midler hvert år til realisering af de enkelte projekter.

Bymidte

Vi vil arbejde for, at planerne om, at kultur- og foreningsdelen med f.eks. egnsteater, biograf, økologisk mikrobryggeri realiseres, så vi sikrer, at der skabes mulighed for et blomstrende foreningsliv. Der skal etableres en scene, der kan understøtte de lokale teatre og teaterforeninger.

Hvidovre-folkemøde

En årlig begivenhed med deltagelse af politiske partier og interesseorganisationer, med fokus på den lokale dialog (a la Høng m.fl.).

Forstadsmuseet

Statsanerkendelse for at få tilskud. Og anerkendelse af forstæderne.

Puljer

Reduktion i puljeantal, men udvidelse af omfang, for at skabe mere kultur.

Det skal være lettere og mere tilgængeligt, hvordan man kan få tilskud og støtte til sin kulturelle, sociale eller sportslige foreningsaktivitet. Derfor skal vi samle de kommunale puljer og øge overskueligheden.

Team Hvidovre Elitesport

Samling af “professionelle” idrætsholds overbygninger mv. Forudsætning for tilskud fra Hvidovre Kommune.

Hvidovres foreninger og sportsfolk er med langt fremme i rækkerne i mange sportsgrene. Men der mangler det sidste skridt i retning af en professionel samling på administration, sponsorindtægter mm., hvis Hvidovre skal blande sig helt i toppen af dansk sport. Lad os vække den sovende kæmpe og sætte Hvidovre på landkortet.