Mærkesager

SF Hvidovre vil i perioden 2017 – 2021 arbejde for nedenstående fire mærkesager.

Metro til Hvidovre Hospital og bymidten

Metroen skal til Hvidovre ved en forlængelse fra Ny Ellebjerg til Hvidovre. SF arbejder for en station ved den nye bymidte (Rådhuset) og en station ved Hvidovre Hospital.

Metroen vil øge fremkommeligheden, sænke forureningen og støjen i Hvidovre.

Metroen er et af de vigtigste udviklingsprojekter, der bestemmer fremtiden for Hvidovre. Hvidovre indgår trafikmæssigt som en del af hovedstadsområdet og vi skal sikre en let og smidig fremkommelighed i trafikken og en grøn, klimavenlig og støjsvag transport.

Læs mere om SF Hvidovres miljø- og trafikpolitik

Maks. 24 børn i klasserne og en langsigtet plan for folkeskolen

SF arbejder på at få nedsat klassekvotienten til maksimalt 24 elever i startende 0.klasser. Dette gøres af hensyn til børnenes trivsel, læring og for at imødekomme den øgede inklusion.

Vi mener, at det vil mindske elevfrafaldet og øge forældretilfredsheden og derved sikre et stabilt elevtal i folkeskolen fremover.

Ud fra en beslutning om en klassekvotient på maks 24, skal der udarbejdes en helhedsplan for skoleområdet, der sikrer moderne forhold, som styrker elevernes trivsel og læring.

Læs mere om SF Hvidovres folkeskolepolitik

Mere tid og bedre pleje af de svageste ældre

Hvidovre skal være kendetegnet ved det gode og værdige ældreliv. Der skal være respekt for at ældre er forskellige og tid til den enkelte, socialt samvær, hyggelige aktiviteter og gode måltider.

SF vil arbejde for en værdig ældrepleje. Bliver du syg og ældre i Hvidovre skal du kunne være helt tryg ved det. Rengøring, hjælp til personlig hygiejne mm. skal have en god standard.

  • Tillid: SF har tillid til at de dygtige medarbejdere sammen med den ældre bedst ved, hvad det er vigtigt at brugt tiden til. Derfor skal kontrol og dokumentation holdes på et minimum. Der skal være plads til tillid og omsorg.
  • Sundhedscentret skal langt om længe bygges færdigt, så borgerne kan få det tilbud, de har behov for.
  • SF ønsker at de ældre på plejecentrene får frisklavet mad direkte fra køkkener, der igen skal oprettes eller renoveres på plejecentrene, så livskvaliteten sættes i højsædet.

Læs mere om SF Hvidovres ældrepolitik

Et bæredygtigt Hvidovre med grønne åndehuller og grønne tage

Vi skal passe på klima og miljø, før det er for sent – og samtidig skabe vækst og flere arbejdspladser. Danmark er førende indenfor grøn energi, særligt på vindområdet, og det vil SF bygge videre på. Samtidig skal vi udvikle nye naturområder og passe på dem vi allerede har, til fordel for både naturen og os selv. I Hvidovre skal vi alle – både kommune, borgere og erhvervslivet – hjælpe til, så Hvidovre bliver en grøn, bæredygtig og energineutral forstad, hvor naturen er en del af vores dagligdag.

  • Hvidovre skal være kendt som byen med de grønne tage. Kommunen skal gå forrest og der skal oprettes en grøn pulje, som kan støtte lokale projekter, uddele årlige priser og give borgerne mulighed for at komme med gode idéer, bl.a. via en jævnligt revideret naturplan for kommunen.
  • Økologi og vedvarende energi skal skabe grundlaget for, at Hvidovre bliver en bæredygtig kommune, der ikke belaster miljø og klima. Nybyggeri i f.eks. bymidten skal være energineutralt, affald skal genanvendes og der skal serveres økologisk mad uden madspild.
  • Der skal etableres flere små grønne områder rundt omkring i Hvidovre, som kan skabe pusterum i en travl hverdag. Naturlegepladser, fælles byhaver, vejtræer og fugletårne i parkerne skal farve Hvidovre grøn.

Læs mere om SF Hvidovres natur- og økologipolitik og om SF Hvidovres klima- og energipolitik