Mærkesager

VÆRDIG ALDERDOM: OMSORG OG TRYGHED

Der skal være tid til værdig omsorg, med udgangspunkt i den enkeltes behov. Alle skal kende sine hjælpere – det giver tryghed. Det kræver mere tid, mere personale, faste teams og mindre bureaukrati og unødigt papirarbejde.
Vi vil indføre en kommunal ældrevejledning, som kan vejlede borgere om den hjælp og de tilbud der er tilgængelige for dem. Det må ikke være ensomt, at blive ældre i Hvidovre – vi skal tage os af hinanden.

BEDRE BØRNEMILJØ – TRYGHED FOR FAMILIERNE

Der skal være RO PÅ for børn og forældre. Der skal være nok voksne omkring alle vores børn, så de er trygge og bliver set og hørt. Vi skal have reelle minimumsnormeringer i vores dagtilbud og max 24 elever i klasserne.
På skoler og institutioner skal vi forbedre de fysiske rammer for børnene, så de kan trives og udvikles.

ET GRØNT, VISIONÆRT OG BÆREDYGTIGT HVIDOVRE

I SF drømmer vi om mere vild natur samt flere grønne åndehuller. Vi skal have farten ned i vores boligområder og det skal bl.a. ske med vejtræer og blomsterkummer. Når der bygges, skal det gøres bæredygtigt og klimavenligt. Vi skal bekæmpe støjen ved bl.a. at overdække motorvejene.
Hvidovre kan så meget mere og vi skal eksempelvis have mere gang i udviklingen af Hvidovre Havn, der skal forbedres for foreninger og besøgende. Vi vil forbedre den kollektive trafik, have flere cykelpumper og elladestandere. Metroen skal til Hvidovre for at undgå trængsel, og støj, og i stedet få Hvidovreborgerne hurtigt og klimavenligt frem.

NÆRVÆRENDE KULTUR FOR BÅDE KROP OG SIND

SF vil styrke kultur, idræt og fritidslivet i Hvidovre, og det skal være tilgængeligt for alle. Vi vil også udvide ordningen med fritidspas, så alle har mulighed for at deltage.
I SF ønsker vi blandt andet at sikre den nye bymidte midler, som kan give kulturen optimale rammer i Hvidovre.

KOMMUNEN ER TIL FOR BORGEREN

Systemet skal indrettes efter borgernes behov for hjælp – ikke omvendt. Der skal være færre sager pr. medarbejder. Borgere med et fysisk eller psykisk handicap skal kunne leve et værdigt, respektfuldt og aktivt liv, med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser.
SF vil også styrke indsatsen mod børne-fattigdom og æresrelateret social kontrol, så alle får lige muligheder.