Et mangfoldigt fritids- og kulturliv

  • Der skal gennem en borgerinddragende proces skabes en sammenhængende bymidte, med alsidige tilbud til Hvidovres borgere indenfor kultur, café og byliv.
  • Styrket indsats for fritidsaktiviteter og etablering af et værested for de unge i Avedøre i samarbejde med de lokale.
  • Udbyggede og forbedrede faciliteter for idrætten i Hvidovre med en elitepulje og en renoverings­pulje til idrætsfaciliteterne.