Et rødt Hvidovre med grønne fodspor

  • Forbedring og udvidelse af stranden og havnen. SF vil sikre midler til en helhedsplan, der skal skabe et rekreativt og hyggeligt miljø med mere sand, bænke, legeplads, toilet og gode familiefaciliteter.
  • Oprette et miljø- og energirenoveringscenter, hvor private boligejere, boligforeninger og virksom­heder kan få råd og vejledning til finansiering og gennemførelse af grønne projekter.
  • Flere midler til at skabe sikre cykelveje til skoler, institutioner og idrætshaller.